BlueDSO for Windows

MS Windows kezelőprogram

Rendszerkövetelmények

WindowsXP SP3 vagy Windows7, USB vagy Bluetooth kapcsolat.

A készülék bekapcsolása

Az USB kábelen keresztül csatlakoztassuk a készüléket a számítógéphez, vagy az USB hálózati adapterhez. Ekkor az előlapon lévő LED folyamatosan világít, miközben a készülék kapcsolatot keres az USB kábelen keresztül. Ha az USB kapcsolat sikeresen felépül, akkor a készülék ezen keresztül fog kommunikálni. Egyébként a kommunikációs csatorna a Bluetooth adapter lesz. Az USB csatorna kiválasztását egyszeres LED felvillanások, a Bluetooth csatorna kiválasztását kettős LED felvillanások jelzik.

Kapcsolódás a BlueDSO készülékhez:

A készülék USB energiaforráshoz csatlakoztatása után az előlapon levő LED felvillanása jelzi, hogy melyik kommunikációs mód lett kiválasztva.

A BlueDSO kezelőprogram indítása után a számítógép automatikusan próbál csatlakozni a legutóbb használt kommunikációs porton keresztül. (COMn) Ha a kapcsolat sikeresen felépült, akkor a „Com” mezőben levő ikon zöld színre vált. Sikertelen kapcsolódás esetén az ikon színe sárga, ha a legutóbb használt port létezik, de azon nem sikerült BlueDSO eszközt érzékelni. Az ikon színe piros, ha a legutóbb használt port nem található a számítógépben.

Ha az automatikus kapcsolódás sikertelen volt (pl. a legelső használat esetén nincs információ a korábban használt portról) és ismerjük a port számát akkor a „Com” mezőben található listából kiválaszthatjuk a használni kívánt portot. A „Connect” gomb segítségével csatlakozhatunk a készülékhez. Sikeres csatlakozás esetén az ikon zöldre vált.

Ha nem ismerjük a port számát, akkor a „Tool” mező „Search BlueDSO” gomb segítségével megkereshetjük a kérdéses portot. Találat esetén a csatlakozás automatikusan megtörténik és az ikon zöldre vált.

Bemeneti feszültségosztók

A „CH1-CH2” mezőben állíthatjuk a bemenetek méréshatárát 100mV/div – 5V/div tartományban. A bemenetekre kapcsolható legnagyobb feszültség legfeljebb csúcstól csúcsig mért 20V. Ennél nagyobb bemeneti feszültség a készülék meghibásodásához vezethet.

A csatornák jelének kijelzése szükség szerint kikapcsolható (ON/OFF). A kikapcsolás csak a kijelzésre vonatkozik, az érzékelésre nem. Így a kikapcsolt csatornához is lehetséges a triggerelés.

A vizsgált jel egyenáramú összetevője leválasztható (AC/DC). Az egyenáramú leválasztás közvetlenül a bemeneten, a bemeneti feszültségosztó előtt elektromechanikus kapcsolóval történik ami biztosítja, hogy a mérőrendszer nullpontja minden esetben megfelelően kalibrált maradjon.

A kijelzett jel fázisa megfordítható (Inv). A fázisfordítás csak a kijelzésre vonatkozik, az érzékelő rendszert nem befolyásolja.

A csatornák jelének függőleges pozíciója a CH1, CH2 mozgató elemekkel állítható be.

A gyors Fourier analízis (FFT) bekapcsolásával megjeleníthető a vizsgált jel spektruma. Az FFT kijelzésekor a frekvencia érték kalibrált. Az amplitúdó értékek esetében azok egymáshoz viszonyított nagysága hordoz lényeges információt.

Időalap

A „Time” mezőben állíthatjuk be a BlueDSO készülék által használt időalapot 250ns/div – 250 ms/div tartományban. Az 5us/div – 250ms/div tartományban a készülék valós időben, egyszerre mintavételezi a két csatorna jelét, a készülékkel bármilyen periodikus vagy tranziens jel vizsgálható.

A 250ns/div – 2,5us/div tartományban nem valós idejű, úgynevezett „Equivalent Time” mintavételezés történik. Ezért ebben az esetben a készülék csak periodikus jelek esetén ad értékelhető eredményt.

A csatornák jelének vízszintes pozíciója a POS mozgató elemmel állítható. Ezáltal a kijelző mátrix szélességénél hosszabb tranziens folyamatok is megfigyelhetők.

Trigger

A „Trig” panelen lehetséges a trigger forrás (CH1 – CH2 – Line) és a triggerelés módjának (Rising – Falling) beállítása. A CH1 és CH2 beállítása esetén a triggerelés a kiválasztott csatorna jeléhez történik. „Line” forrás esetén nincs triggerelés, a vizsgált jel feldolgozása szabadonfutó módon történik. „Rising” módban a triggerelés a trigger forrás jelének felfutó éléhez, „Falling” módban a lefutó éléhez történik.

A triggerelési szint a TRIG mozgató elemmel állítható.

Virtuális csatorna

A „Math” virtuális csatorna a CH1 és CH2 csatorna jeléből matematikailag képzett jelforma. Lehetséges beállítások: CH1+CH2, CH1-CH2, CH2-CH1.

A Math csatorna jelének függőleges pozíciója a MATH mozgató elemmel állítható be.

Marker jelek

A „Cursor” panelen történik a vízszintes és függőleges markerek bekapcsolása és az X tengely markerének hozzárendelése egy csatornához. A markerek segítségével pontos időelérés és feszültségkülönbség olvasható le a kijelző terület alsó információs sávján. A marker vonalak a hozzájuk tartozó mozgató elemekkel (X1, X2, Y1, Y2) a kívánt pozícióba húzhatók.

Kalibráló jel

A „Cal” panelen 1kHz vagy 10kHz frekvenciájú kalibráló négyszögjel kapcsolható a készülék előlapján levő „CAL” kalibráló kimenetre. A kalibráló négyszögjel amplitúdója kb. 3,5V. A ”Zero level calibration” gombbal lehet beállítani a készülék analóg egységeinek nullpontját. A BlueDSO program telepítése után ezt a beállítást célszerű elvégezni, amit egy figyelmeztető felirat is jelez.

Adatrögzítés

A „Log” panelen a „RECORD” gomb bekapcsolásával a készülékkel regisztrált teljes jelfolyam mentésre kerül. Ez a funkció 2,5 ms/osztás és 250 ms/osztás közötti időalapok esetén érhető el. 2,5 ms/osztás időalap esetén a mintavételezés 250 us időközönként, míg 250 ms/osztás időalap esetén 10 ms időközönként történik. A tárolható adatfolyam időtartamát csak a számítógép kapacitása határozza meg. Így az akár több órányi időtartam is lehet. Az „Open log” gomb segítségével a tárolt adatfolyam visszaolvasható és a program kijelzőjén elemezhető.

Eszköztár

A kijelzett kép mentése: A „Save display view” gomb segítségével pillanatfelvételt lehet készíteni a kijelzőről .bmp vagy .jpg formátumban.

A program színeinek beállítása: A különféle vezérlő paneleken levő színes sávokra kattintva beállítható az adott elem színe. A „Restore default colour” gomb segítségével az egyéni értékre beállított színek vissza állíthatók az alapértelmezett értékre.

A kijelzés módjának beállítása: A „Vectors/dots” gombbal lehet beállítani, a kijelzés folyamatos vonal, vagy pontok formájában történjen.

Az egyéni beállítások mentése a „Save settings” gombbal lehetséges. Ekkor a felhasználó által beállított állapot a program következő indításakor automatikusan visszaállításra kerül.

A „Search BlueDSO” gombbal lehetséges a számítógéphez csatlakoztatott BlueDSO készülék megkeresése és automatikus csatlakozás a készülékhez.