BlueDSO for Android

Android kezelőprogram

A készülék bekapcsolása

Az USB kábelen keresztül csatlakoztassuk a készüléket az USB hálózati adapterhez. Ekkor az előlapon lévő LED folyamatosan világít, majd kettős LED felvillanások jelzik a Bluetooth csatorna kiválasztását.

Kapcsolódás a BlueDSO készülékhez

Indítsuk el a BlueDSO programot és a főmenüből válasszuk a „Connect” ikont,

majd jelöljük ki a csatlakoztatni kívánt BlueDSO eszközt.

Sikeres csatlakozás esetén a program státusz sorában a „Connected” állapot jelenik meg.

Kezelő gombok:

A BlueDSO program képernyőjének jobb oldalán található négy kezelő gomb, valamint a mérés indítására szolgáló „Start” gomb. A kezelő gombok segítségével lehet elvégezni a méréshatár váltást és a trigger beállításokat. A „Start” gombbal lehet elindítani az adatgyűjtési folyamatot.

Bemeneti feszültségosztók

CH1 és CH2 gombokkal érhető el a készülék csatornáinak beállítása

A kiválasztott csatorna méréshatára a vízszintes irányú csúszkával állítható be a kívánt értékre.

Az ON/OFF gomb a kiválasztott csatorna ki-be kapcsolására, a DC/AC gomb az egyenáramú leválasztás átkapcsolására szolgál. DC felirat esetén nincs egyenáramú leválasztás, AC felirat esetén van. A Norm/Inv gomb hatására a kijelzett hullámforma invertálása történik. Az FFT gombbal lehet elérni a csatornához tartozó Fourier analízis funkciót. Az ábrázolt spektrum mellet szereplő felső frekvencia érték jelzi a kijelző raszter osztását frekvencia tartományban. Az alsó érték a vizsgált jelben a legnagyobb amplitúdójú összetevő frekvenciájának megközelítő értéke. A Marker gomb a függőleges irányú markereket rendeli hozzá a kívánt csatornához.

A csatornák jelének függőleges pozíciója – a méréshatár beállító menüjének bezárása után – a CH1/CH2 mozgató elemekkel az érintőképernyőn függőleges irányban mozogva állítható.

Időalap

Time gomb segítségével állíthatjuk be a BlueDSO készülék által használt időalapot 250ns/div – 250 ms/div tartományban. A vízszintes irányú csúszkával beállíthatjuk a kiválasztott csatorna méréshatárát.

Az 5us/div – 250ms/div tartományban a készülék valós időben, egyszerre mintavételezi a két csatorna jelét, a készülékkel bármilyen periodikus vagy tranziens jel vizsgálható.

A 250ns/div – 2,5us/div tartományban nem valós idejű, úgynevezett „Equivalent Time” mintavételezés történik. Ezért ebben az esetben a készülék csak periodikus jelek esetén ad értékelhető eredményt.

A Marker gomb a kijelzett hullámforma elemzéséhez bekapcsolja a vízszintes irányú markereket.

A csatornák jelének vízszintes pozíciója – az időalap beállító menüjének bezárása után – a POS mozgató elemmel az érintőképernyőn vízszintes irányban mozogva állítható. Ezáltal a kijelző mátrix szélességénél hosszabb tranziens folyamatok is megfigyelhetők.

Trigger

Trig állásban lehetséges a trigger forrás (CH1 – CH2 – Line) és a triggerelés módjának (Rising – Falling) beállítása. A CH1 és CH2 beállítása esetén a triggerelés a kiválasztott csatorna jeléhez történik. „Line” forrás esetén nincs triggerelés, a vizsgált jel feldolgozása szabadonfutó módon történik. „Rising” módban a triggerelés a trigger forrás jelének felfutó éléhez, „Falling” módban a lefutó éléhez történik.

A triggerelési szint az érintőképernyőn a TRIG mozgató elem segítségével függőleges irányban mozogva állítható.

Markerek

A függőleges és vízszintes irányú markerek segítségével egyszerűen leolvashatók a kijelzett hullámforma paraméterei.

A jelölő vonalak pozíciója az érintőképernyőn állítható be a hozzájuk tartozó mozgató elemek segítségével.

Kalibráció

A főmenüből válasszuk ki a „Calibration” ikont.

Ekkor 1kHz vagy 10kHz frekvenciájú négyszögjel kapcsolható a készülék előlapján levő „CAL” kalibráló kimenetre. A kalibráló négyszögjel amplitúdója kb. 3,3V.

Zero level calibration” funkciót a „Start calibration” gombbal lehet elérni. Itt jehet beállítani a készülék analóg egységeinek nullpontját. A BlueDSO program telepítése után ezt a beállítást célszerű elvégezni, amit egy figyelmeztető felirat is jelez.

Beállítások

A főmenüből válasszuk ki a „Settings” ikont.

Az „Auto save settings” bejelölésével minden méréshatár és egyéb beállítás automatikusan mentésre kerül és a program következő indításakor a legutóbb beállított állapot kerül visszaállításra.

A „Draw vector” bejelölésével állítható be, hogy a kijelzés folyamatos vonal, vagy pontok formájában történjen.

A „Working directory” beállításával adhatjuk meg, hogy a program hova mentse a felhasználó által menteni kívánt adatokat.

A képernyőkép mentése

A főmenüből válasszuk ki a „Save screen” ikont. Ekkor a kijelzőn látható kép mentésre kerül a beállításoknál megadott könyvtárba. A képek mentése jpg formában, automatikusan előállított névvel történik.